Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Już za tydzień dzięki uprzejmości  Opolskiego Centrum Edukacji oraz Kuratorium Oświaty w Opolu  będziemy na konferencji dla nowoczesnych dyrektorów, którzy chcą w pełni wykorzystać potencjał nowych technologii w swoich placówkach. Wspólnie z kolegami i koleżankami z firm Prodata i Learnetic poprowadzimy trzy sesje warsztatowe. Ze naszej strony wystąpi Andrzej Pietrzyk. Opowie, jak wygląda nowoczesna edukacja oczami nie tylko dyrektora, ale również nauczyciela. Jak włączyć ją również do nadzoru pedagogicznego. Czego spodziewać się od technologii dotykowej która na dobre zagościła w naszych szkołach i czego oczekiwać od nauczycieli w związku z jej wykorzystaniem.

Więcej na stronie:

https://kursy.rcre.opolskie.pl/katalog/forma/3915

Copyright © 2024 DOTYKALSCY - monitor w klasie