Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Andrzej Pietrzyk. Absolwent wydziału Matematyczno-Fizyczno-Technicznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie na kierunku matematyka specjalność nauczycielska. Ukończył studia doktoranckie w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Śląskiego. Uczestnik Seminarium z równań i nierówności funkcyjnych prowadzonego przez prof. dr hab. Bogdana Choczewskiego i prof. dr hab. Zenona Mosznera na Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz Seminarium z równań i nierówności funkcyjnych o wielu zmiennych prowadzone przez prof. dr hab. Romana Gera na Uniwersytecie Śląskim. Autor publikacji On the stability of the Euler-Lagrange- Rassias functional equation” Demonstratio Mathematica oraz “Note on the stability of the general linear equation” w czasopiśmie Aquationes Matematica. Uczestnik konferencji 12th The International Conference on Functional Equations and Inequalities- Będlewo Poznań.

Od 22 lat pracuje jako nauczyciel matematyki. Najpierw w gimnazjum i szkole średniej. Później związany również na Akademią Techniczno Humanistyczne w Bielsku Białej gdzie prowadził ćwiczenia ze statystyki, matematyki finansowej, matematyki stosowanej. Obecnie związany głownie ze Szkołą Podstawową im. Janusza Korczaka w Górze gdzie pracuje jako nauczyciel i pełni obowiązki wicedyrektora. Od 13 lat pracuje codziennie na tablicy interaktywnej (Interwrite, IqBoard, Quomo, IpBoard, Promethean) Od 10 lat pracuje z GeoGebrą której potencjał w pełni wykorzystuje w nauczaniu matematyki właśnie na urządzeniach dotykowych.

Swoją wiedzą dzieli się z nauczycielami współpracując z WOM Bielsko Biała (prowadzenie szkoleń w ramach Sieci Aktywna Tablica, prowadzenie szkoleń dla rad pedagogicznych z wykorzystania możliwości tablic interaktywnych, uczestnictwo w międzynarodowym projekcie „Wirtualna Przestrzeń Współpracy do Nauczania Przedmiotów Ścisłych”, autor artykułu : „THE ROLE OF VIRTUAL EXPERIMENTS IN TEACHING MATHEMATICS” w Project Dissemination Volume: “Virtual Instruments and Tools in Sciences Education - Experiences and Perspectives”). Swoje wyniki przedstawił w referacie „Zastosowanie programu GeoGebra i tablicy interaktywnej w nauczaniu matematyki.” na Seminarium z Technologii Informacyjnej w Nauczaniu Matematyki Akademii Pedagogicznej w Krakowie prowadzonym przez prof. dr hab. Henryka Kąkola oraz w trakcie warsztatów „Tworzenie dynamicznych symulacji i doświadczeń za pomocą animacji w programie GeoGebra” prowadzących podczas I Ogólnopolskiej Konferencji z zastosowania TI w nauczaniu matematyki Czudec 2010.

Od trzech lat zajmuje się głównie oprogramowaniem ActiveInspire i jego integracją z innymi narzędziami TiK. Dzięki funduszom unijnym i różnym projektom oraz konkursom przy ogromnym wsparciu dyrektora pomógł wyposażyć szkołę w 5 tablic firmy Promethean. Cały czas wspiera nauczycieli swojej szkoły oraz innych chętnych w obsłudze i wykorzystaniu urządzeń Promethean oraz oprogramowania ActiveInspire. Jako kolejne wyzwanie stawia sobie wprowadzenie do swojego warsztatu pracy a w dalszej kolejności warsztau pracy nauczycieli swojej szkoły platformy ClassFlow.

 

Copyright © 2024 DOTYKALSCY - monitor w klasie