Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Podlaskie Mońki zwane czasem żartobliwie pięćdziesiątym pierwszym stanem Ameryki w dniach 30.09-1.10.2022 stały się pierwszym stanem edukacji w Polsce. Organizatorom udało się. Właściwie to nie udało się tylko oni to po prostu zrobili. Zorganizowali świetną konferencję. Zaprosili autorytety w dziedzinie zarówno edukacji jak i innowacji. Goście w czasie pierwszej części wprowadzili uczestników w tematykę swoich badań i działań, dzięki czemu zapewnili sobie ogromną frekwencję w czasie warsztatów. Bardzo dziękujemy organizatorom za zaproszenie i możliwość dołączenia do tak szacownego grona.

 

Copyright © 2022 DOTYKALSCY - monitor w klasie